Xây dựng Hạ Long trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế

Đảng bộ thành phố Hạ Long sẽ tập trung xây dựng, phát triển Hạ Long trở thành “Thành phố du lịch biển văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ – du lịch quốc gia đẳng cấp quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại, gắn với bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long”; phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong các ngày 21 – 22/7, Đảng bộ thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã tổng kết những thành tựu, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy, bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên…

Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ TP Hạ Long nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Hạ Long đã nỗ lực phấn đấu đạt được thành tựu quan trọng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội lần thứ XXIV đề ra.

Đáng chú ý, kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, bình quân đạt 14,6%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, bền vững; du lịch, dịch vụ ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tổng thu ngân sách đứng đầu trong các địa phương; hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, dịch vụ, du lịch, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục có bước phát triển đột phá với những công trình đồng bộ, hiện đại, đẳng cấp khu vực, quốc tế.

 Công tác quản lý nhà nước có nhiều tiến bộ, hiệu lực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý kinh tế – xã hội, quản lý vịnh Hạ Long, giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường. Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với ngành Than tập trung từng bước giải quyết việc khai thác than theo hướng bền vững, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia với phát triển du lịch, dịch vụ tổng hợp; công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản – Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long có bước tiến đáng kể.

Trong 5 năm, vịnh Hạ Long đón 16,7 triệu lượt khách tham quan; an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, đẩy mạnh quyết liệt, toàn diện gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố; niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp được nâng lên.

 Về mục tiêu tổng quát định hướng phát triển giai đoạn 2020 – 2025, Đảng bộ TP Hạ Long xác định thực hiện tốt một số nội dung như: kế thừa, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh cũng như xây dựng Hạ Long trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang tầm quốc tế, con người văn minh, thân thiện, nhân văn.

Quan tâm chăm lo xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị của thành phố trong sạch, vững mạnh, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Giữ vững Hạ Long tiếp tục là đầu tàu, động lực tăng trưởng kinh tế có sức hấp dẫn và lan tỏa của tỉnh Quảng Ninh và Vùng kinh tế trọng điểm Vịnh Bắc Bộ…

 Với tinh thần dân chủ, tập trung, trách nhiệm, trí tuệ, Đại hội đã bầu đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy khóa XXIV tái cử với số phiếu tuyệt đối./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *